Procesor

Procesor jest urządzeniem służącym do wykonywania ciągu prostych operacji, które wybiera on z listy rozkazów procesora. Procesor pobiera dane z pamięci, następnie interpretuje je, aby następnie wykonać je jako rozkaz. Procesory wykonywane są jako układy scalone. Producenci zamykają je w specjalnych hermetycznych obudowach. Bardzo często obudowy te posiadają pozłacane wyprowadzenia. Sercem każdego procesora jest monokryształ krzemu z naniesionym szeregiem warstw półprzewodnikowych poprzez fotolitografię. Warstwy półprzewodnikowe tworzą sieć (od kilkuset do kilku miliardów) tranzystorów. Połączenia między nimi najczęściej wykonuje się z aluminium lub miedzi. Cechą każdego procesora jest długość słowa, czyli liczba bitów. To właśnie na nim wykonywane są wszystkie obliczenia. Przykładem może być procesor 64-bitowy, czyli taki, którego długość słowa ma 64 bity. Innym parametrem, który określa procesor jest jego szybkość wykonywania rozkazów. Szybkość ta zależna jest od trwania jednego taktu. W każdym procesorze wyróżniamy takie elementy, jak: zespół rejestrów służących przechowywaniu wyników oraz danych, arytmometr, układ, który steruje przebiegiem wykonywania danego programu oraz inne układy.

Informatyka śledcza

Jednym z rodzajów informatyki jest informatyka śledcza. Jest ona gałęzią nauk sądowych. Jej celem jest dostarczanie cyfrowych środków dowodowych w przypadku popełnienia przestępstwa lub innego nadużycia. Przydaje się ona również do odtwarzania stanu poprzedniego. Pomaga to ustalić motywy działania sprawców oraz ofiar. Zadaniem informatyki śledczej są zazwyczaj takie działania, jak zbieranie, odzyskiwanie oraz analiza, a także przedstawianie w formie specjalistycznej prezentacji (raportu) danych, które zawierają nośniki takie, jak: telefony komórkowe, karty pamięci, dyski twarde, płyty CD, różne przenośne pamięci oraz serwery. Coraz częściej dane te zbierane są również na portalach społecznościowych, bądź w internetowych przeglądarkach, które stały się bardzo popularne w związku z postępującą informatyzacją. Specjaliści zajmujący się informatyka śledczą przygotowują zebrane dane w taki sposób, aby spełniały kryteria dowodowe, które zgodne będą z regulacjami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. Informatyka śledcza w Polsce najczęściej stosowana jest w sferze biznesowej (kradzieże danych, sabotaż) oraz prywatnej (ucieczki nieletnich, zaginięcia, niewyjaśnione zgony). Elektroniczne dowody dopuszczane są tak samo w procesie cywilnym, jaki i karnym.

Webmaster

Webmasterem nazywamy osobę, która zajmuje się projektowaniem, szatą graficzną, kodowaniem oraz aktualizowaniem witryn internetowych. Istnieje kilka rodzajów webmasterów. Jednym z nich jest administrator serwera WWW. Do jego zajęć należy konfigurowanie serwera WWW, a także zapewnianie wysokiej wydajności i bezpieczeństwa oprogramowanie, które udostępniane jest użytkownikom. Administratorem serwera WWW często jest właściciel danej maszyny, na której możemy znaleźć stronę. Nie musi być on powiązany z danym serwisem. Webmasterem nazywamy również administratora bazy danych, czyli osobę definiującą strukturę bazy danych. Do jego zadań należy dbanie o bezpieczeństwo oraz spójności danych serwisu. Administrator bazy danych potrzebny jest najczęściej przy projektach na dużą skalę. Wyróżniamy również webdesignera, czyli grafika komputerowego, którego zadaniem jest opracowanie dostępnego interfejsu oraz szaty graficznej danej strony. Natomiast webdeveloper to inaczej programista tworzący kod serwisu za pomocą języka oprogramowania. Typowy webmaster za pomocą języków opisu opisuje tekstową zawartość danego serwisu. Dba on również o jego poprawne funkcjonowanie oraz kontroluje wprowadzane treści. Webmasterem nazwać możemy również administratora serwisu oraz redaktora.

Język programowania

W języku informatyki językiem programowania nazywany jest zbiór zasad, który określa sytuację, w której ciąg symboli tworzył będzie program komputerowy oraz obliczenia, jakie opisuje. Jest on podobny do języka naturalnego, gdyż zawiera zbiór reguł syntaktycznych i semantyki opisujących sposób budowy poprawnych wyrażeń oraz tego w jaki sposób komputer ma je odczytać. Istnieją dwa rodzaje języków programowania. Niektóre posiadają składnię, która posiada pisemną specyfikę, inne natomiast zdefiniowane są tylko poprzez implementacje. Dzięki językowi programowania niezwykle precyzyjnie możemy zapisać wszelkie algorytmy, a także inne zadania. Definicja języka programowania nie jest jednoznaczna. Pojęcie to wyjaśniane jest na różne sposoby ze względu na kilka cech takich, jak: funkcja, przeznaczenie, konstrukcje składniowe oraz moc. Istnieją języki, które są bardzo podobne do języków programowania, jednak nie można ich zdefiniować w ten sposób, gdyż nie mają możliwości realizacji obliczeń. Są to między innymi np.: HTML, XML lub BNF. Obecnie możemy programować na tysiące sposobów, gdyż właśnie tyle istnieje języków programowania. Ponadto co roku powstają nowe. Od języka naturalnego rozróżnia ich to, iż nie ma w nich miejsca na błędy.

Grafika komputerowa

Jedną z dziedzin obszernej informatyki jest grafika komputerowa. Zajmuje się ona wykorzystywaniem przeróżnych technik komputerowych do tworzenia artystycznych wizualizacji, bądź też wizualizacji rzeczywistości. Grafikę komputerową stosuje się w najróżniejszych dziedzinach życia. Obecnie najczęściej wykorzystywana jest w technice, nauce oraz coraz bardziej powszechnej rozrywce. Grafika komputerowa wiąże się głównie z strukturami danych oraz algorytmami. Jednak graficy komputerowi swoją wiedzę czerpią w znacznej mierze z rzeczywistości. Przykładem może być tworzenie obrazów fotorealistycznych, gdzie koniecznym jest wiedza dotycząca oddziaływania światła z przedmiotami. Tak samo jest na przykład z symulacją jazdy samochodem lub lotu samolotem. W latach dziewięćdziesiątych grafika komputerowa stała się dyscypliną artystyczną. Przez artystów często nazywana jest cyfrowym malarstwem. Grafikę komputerową stosuje się między innymi w takich dziedzinach, jak: kartografia, gry komputerowe, wizualizacja danych pomiarowych (wykresy), diagnostyka medyczna, specjalne efekty w filmach, wizualizacja symulacji komputerowych, przygotowywanie publikacji oraz kreślenie oraz projektowanie, które wspomagane jest komputerowo.

Hosting

Hostingiem nazywamy proces udostępniania usług internetowych poprzez dostawcę z zasobów serwerowni. Oddaje on do dyspozycji objętość dysku twardego, która jest dokładnie określona, największą możliwą ilość danych, którą można przesłać przez łącza serwerowni, usługi, które obsługuje serwerownia oraz maksymalny stopień obciążenia serwera poprzez różnego typu usługi. Polega to na dbaniu o to, aby połączenie serwera z internetem oraz działanie dysków było stałe oraz poprawne. Każdy dobry dostawca troszczy się o kilka kwestii. Są to między innymi: nienaganny techniczny stan dysków oraz podzespołów, które potrzebne są do poprawnego działania serwerów oraz dobre połączenie serwera z internetem. Ponadto dostawca chroni dane dotyczące klientów, a w szczególności ich kont (przecieki, kradzieże) oraz serwerów i kont, które się na nich znajdują przed atakami internetowymi. Zadaniem dostawcy jest również zapewnienie maksymalnej, szybkiej oraz stałej dostępności do zasobów, które są przechowywane poprzez internet. Hostingi często posiadają jednak wiele ograniczeń, do których należą między innymi: brak dostępności baz danych, niemożliwość obsługi skryptowych języków oraz ograniczenia w postaci miesięcznego transferu.

Serwer

Serwerem nazywany jest program, który świadczy usługi dla innych programów, które korzystają z komputerów złączonych w sieć. Zazwyczaj służy on do przekazywania danych między komputerami lub udostępniania ich. Serwery mogą udostępniać takie zasoby, jak np.: bazy danych, pliki oraz łącza internetowe. Może on również udostępniać urządzenia peryferyjne (skanery, drukarki). Serwerem może być nawet zwykły komputer, jednak nie będzie on wykorzystywał w pełni możliwości serwerowych. Maszyny, które są specjalnie przystosowane pozwalają na długotrwałą ciągłą pracę. Posiadają szybie, duże twarde dyski (SAS). Wyposażone są również w ogromna ilość pamięci RAM, a także procesory serwerowe. Zdarza się, że serwerowa płyta główna może obsłużyć nawet cztery procesory. Serwer to maszyna, którą musi cechować niezawodność. Musi więc posiadać kilka zasilaczy oraz awaryjne zasilanie. Pomieszczenia, w których znajdują się serwery muszą być odpowiednio wentylowane i klimatyzowane w celu uniknięcia awarii. Istotnym elementem jest również watchdog, czyli układ kontroli poprawnej pracy. Jego zadaniem jest przeprowadzanie restartów w przypadku kiedy serwer się zapętli. W większości przypadków serwer jest podłączony do internetu.

Sieć lokalna

Siecią lokalną nazywamy sieć komputerową, która łączy jednostki na określonym obszarze. Takim obszarem może być na przykład szkoła, biuro, blok lub laboratorium. Z języka angielskiego często nazywana jest jako LAN (Local Area Network). Charakteryzuje ją mały obszar geograficzny oraz wysoki wskaźnik transferu danych. W dzisiejszych czasach najpopularniejszymi technologiami, które używa się do budowy lokalnych sieci są Wi-Fi oraz Ethernet. Konieczność wybudowania sieci szybkich międzykomputerowych łączy stworzyło ogromne zapotrzebowanie uczelni oraz laboratoriów w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Laboratorium Berkeley w 1970 roku przedstawiło raport, który zawierał opis rozwoju sieci nazwanej 'Octopus'. W 1974 Uniwersytet Cambridge stworzono sieć Cambridge Ring. Nie stała się jednak produktem komercyjnym. Popularną Ethernet stworzono w latach 1973-1975 w ośrodku Xerox PARC. W Datapoint natomiast w 1976 roku narodziła się sieć ARCNET. Po raz pierwszy zainstalowano ją na Manhattanie w grudniu 1977 roku. Na początku lat osiemdziesiątych do jednej sieci można było podłączyć nawet kilkaset komputerów. W dzisiejszych czasach sieci LAN mogą mieć połączenia z innymi sieciami LAN, tworząc sieć MAN lub WAN.

Komputer

Komputer jest to specjalistyczna maszyna elektroniczna, której zadaniem jest przetwarzanie informacji. Współczesny komputer pojawił się w połowie dwudziestego wieku. Wtedy to miały one jeszcze rozmiary podobne do dużych pomieszczeń i zużywały kilkaset razy więcej energii niż dzisiejsze komputery. Podstawowymi elementami komputera są: procesor (wykonujący faktyczne obliczenia), pamięć RAM ( układy scalone przechowujące dane i program), urządzenia wejścia i wyjścia (komunikujące komputer z otoczeniem). Wyróżniamy wiele rodzajów komputerów. Są to między innymi: komputery osobiste (umieszczane na biurkach), komputery domowe (poprzedniki komputerów osobistych), konsola (wyspecjalizowany w programach rozrywkowych), komputer mainframe (przeznaczony głównie dla instytucji ze względu na ilość danych), komputery gospodarcze (używane w gospodarstwach rolnych), superkomputery (największe, o ogromnej mocy obliczeniowej oraz komputery wbudowane. Przykładami polskich komputerów są: Mera 300, ZAM, Odra, Mazovia, ELWAT, ARR itd. Komputery stały się dzieckiem rewolucji informatycznej. Dzisiaj są obecne dosłownie wszędzie, w każdym domu i w każdej instytucji. Powstają coraz nowsze modele a technologia komputerowa rozwija się nieprzerwalnie.

Język HTML

Język HTML to język, który wykorzystywany jest do tworzenia stron internetowych. Pozwala on na opisanie struktury informacji, która znajduje się na danej stronie oraz określa wygląd dokumentu w internetowej przeglądarce. Pierwsza publikacja, która stworzona była za pomocą języka HTML publicznie dostępna była w 1991 roku. Posiadała ona 22 znaczniki. Język HTML powstał na podstawie języka SGML, jednak oficjalnie takiej definicji nie posiadał. Język HTML jest specyficzny ze względu na to, iż nie jest on językiem programowania. Nie posiada on wyrażeń warunkowych, obliczeniowych, ani iteracyjnych. HTML jest nie jest zależny od systemu operacyjnego oraz od tego, jaki sprzęt komputerowy się podsiada, dlatego też znacznie przyczynił się do rozwoju systemu WWW oraz Internetu. W skład języka HTML wchodzi kilka kluczowych komponentów takich, jak: typy danych, znaczniki, odwołania w postaci encji, deklaracje typu dokumentu oraz referencje znakowe. Znaczniki języka HTML dzielą się na strukturalne, prezentacyjne oraz hipertekstowe. Popularnymi edytorami HTML są: Adobe Dreamweaver, Pajączek, nvu, NetBeans, Web Edit, Microsoft Expression Web, KompoZer, CoreEditor, Kate, gedit, Geany, Fraise oraz Smultron.

Komputery biurowe

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie dobrze prosperujące biuro bez komputera. W komputery biurowe, jest wyposażony praktycznie każdy pracownik, nawet najniższego szczebla biurowego. Specyfiką tych komputerów, raczej nie jest ich wydajność, a możliwość aplikacji, oprogramowania przydatnego w każdym niemal biurze. Komputery biurowe, nie służą jednak tylko i wyłącznie do tworzenia wyłącznie dokumentów tekstowych, czy dokonywania rozliczeń w ramach prowadzenia księgowości. Obecnie komputery biurowe wykorzystywane są przede wszystkim do komunikacji. Z powodzeniem zastępują tradycyjne telefony, czy faksy. Wszystko dzięki dostępowi do internetu, w ten sposób, można za ich pomocą poprawić samą komunikację w firmie. Nawet samo rozdysponowanie poleceń, będzie łatwiejsze, gdy będziemy posiadać zintegrowany system komunikacji biurowej, w oparciu o komputery biurowe połączone siecią internetową. Komputery biurowe, to także urządzenia, które wyposażone są w dodatkowe sprzęty, jakie jak drukarka, skaner, czy nawet xero. Często też przydaje się w pracy biurowej rzutnik, a ten z powodzeniem można instalować w tradycyjnych komputerach stacjonarnych. Komputery biurowe to niezbędne wyposażenie biura z którego musimy korzystać.

Estetyka a komputery domowe

Są tacy, dla których wydajność, szybkość komputera domowego to drugorzędna sprawa. Czasami dobierają oni komputery domowe, tylko i wyłącznie pod względem wyglądu. Tego czy wpasuje się on w otoczenie wnętrza. Wybór komputera domowego, tylko na podstawie jego warunków estetycznych jest poważnym błędem. Tym bardziej, gdy korzystamy z niego codziennie w naszej pracy. Wtedy okaże się, że komputery domowe, które wyglądają bardzo ładnie, nie radzą sobie z zadaniami jakie przed nimi stawiamy. Na szczęście istnieje rozwiązanie takiej sytuacji. Gdy większą wagę przykładamy do wyglądu naszego peceta, zastanówmy się nad zakupem stylowych dodatków, a sam komputer możemy przecież ukryć pod biurkiem. Pamiętajmy też o tym, że komputery domowe najczęściej wykorzystywane są przez całą rodzinę, choć coraz więcej ludzi decyduje się na zakup dwóch pecetów. W każdym bądź razie, komputery domowe niekoniecznie muszą być dużymi wieżami, komputery domowe to również komputery przenośne, czyli zwykłe notebooki, czy laptopy. Wybór powinien być podyktowany oczywiście oczekiwaniami, jakie pokładamy w danym sprzęcie. Warto więc dokładnie wiedzieć jaki sprzęt chcielibyśmy mieć, jakie powinien mieć parametry do czego będzie służył itp.

Komputery przenośne – szeroki wybór

Komputery przenośne, to ogromny rynek, gdzie wybór odpowiedniego sprzętu nie jest łatwym zadaniem. Na rynku pojawia się mnóstwo nowości, które oferują bardzo wiele funkcji, można je swobodnie wybrać odpowiednio do swoich potrzeb. Oczywiście dla większości z nas, komputery przenośne, mają tą niepodważalną zaletę, że można je w każdej chwili przenieść, zmienić im miejsce. To już wystarczy, by skłonić nas do zakupu właśnie tego typu narzędzia. Jednak na tym pole wyboru się nie zamyka, komputery przenośne można wybierać spośród laptopów, notebooków, czy nawet ultra przenośnych laptopów. Wymienione powyżej komputery przenośne, różnią się między sobą głównie wydajnością oraz szybkość. Dlatego, wyboru powinno się dokonywać na podstawie zadań, jakie stoją przed tym narzędziem. Choć większość specjalistów, uważa że najlepszym wyborem będzie zakup laptopa. Komputery przenośne, oprócz tego, że łatwo zmieniają miejsce muszą też charakteryzować się uniwersalnością. Taki jest właśnie laptop, można na nim długo pracować, gdyż akumulator posiada długi czas pracy, a po za tym laptop ma o wiele większą pamięć niż zwykły notebook. Warto więc wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki wybierając komputer bądź laptop.

Gdzie można kupić tanie komputery?

Gdy czeka nas wymiana sprzętu komputerowego, i nie napawa nas to optymizmem, a wręcz przeciwnie, trzeba poszukać takiego rozwiązania, które będzie tanie i dobre. Czy można jednak kupić tanie komputery, które nie tracą przy tym na swej jakości. Jednym ze sposób, na znalezienie taniego sprzętu, jest szukanie komputerów przez internet. Zazwyczaj sklepy internetowe ze sprzętem elektronicznym są w stanie zaoferować tańsze ceny niż normalne stacjonarne punkty. Nie muszą one płacić na przykład za czynsz. Zatem po tanie komputery powinniśmy sięgnąć w pierwszej kolejności, za pomocą internetu. Kolejnym sposobem na tanie komputery, będzie nabycie używanego już sprzętu. Oczywiście nie każdy jest zwolennikiem tego rozwiązania. Wątpliwa jest na przykład sprawność takiego sprzętu, warto jednak rozważyć to rozwiązanie, tym bardziej, gdy komputer służy nam jedynie do wysyłania e-maili, czy przeglądania stron internetowych. Zapaleni gracze, którzy potrzebują nowe, szybkie a przy tym tanie komputery powinni śledzić na bieżąco wszelkie promocje i zniżki, w największych sieciach handlowych ze sprzętem RTV, oraz przede wszystkim wszelkie konkursy. Korzyści z takiego rozwiązania mogą być naprawdę całkiem spore.

Komputery osobiste

Komputery osobiste, jak sama nazwa wskazuje, są komputerami przeznaczonego do osobistego użytku. Gdy kilkanaście lat temu komputery osobiste kosztowały krocie, trudno było mówić o komputerze przeznaczonym do użytkowania tylko jednej osobie. Dzisiaj praktycznie każda średnio zarabiająca rodzina w Polsce, może sobie pozwolić na posiadanie co najmniej dwóch komputerów osobistych w domu. Komputery osobiste, to już nie tylko komputery stacjonarne, dzisiaj to również laptopy, notebooku, czy laptopy, wyposażone a nowoczesne akcesoria. Wyb, or odpowiedniego sprzętu zależy tylko i wyłącznie od naszych preferencji, jeśli zależy nam na dużej wydajności wybierzmy komputer osobisty stacjonarny. Jeśli zaś często zamieniamy miejsce pracy, lepszym wyjściem będzie zdecydowanie nabycie laptopa. Jeszcze większą nowością jest zaś plamtop, czyli komputer, nie większy o zwykłego kalkulatora. Obecnie jak już było wspominane komputery osobiste, są znacznie łatwiej dostępne niż kiedyś, głównie ze względu na niższą cenę. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych pierwsze komputery osobiste w naszym kraju kosztowały kilkanaście tysięcy złotych. To spory wydatek i mało, który klient indywidualny mógłby sobie na niego pozwolić.

Nowe komputery lepsze

Wielbiciel nowoczesnych gier, doskonale zdają sobie sprawę, że do aplikacji najbardziej nowoczesnych z nich, potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Stare pecety, mogą nie udźwignąć graficznie, szybkościowo najbardziej zaawansowanych technicznie gier, przez co tracimy całą przyjemność grania, czekają niemiłosiernie długo na załadowanie kolejnego poziomu. W wypadku pracy biurowej, która opiera się głownie na palikowaniu programów biurowych, czy obliczeniowych, wydajność maszyny nie jest tak istotna. No chyba gdy w grę wchodzi obliczanie naprawdę ogromnych liczb. Lecz, większość przeciętnych użytkowników, nie wykorzystuje w pełni tego wszystkiego co mają do zaoferowania nowe komputery. Wręcz przeciwnie, nowe komputery, znacznie przewyższają swoich poprzedników, pod względem wydajności, pamięci RAM. Obecnie nowe komputery są znacznie bardziej zaawansowane technologicznie niż, całe wyposażenie elektroniczne pierwszego statku kosmicznego. Jesteśmy tez w tej komfortowej sytuacji, że nowe komputery, są znacznie tańsze. Zdecydowana zaś większość przeciętnych użytkowników, woli wydać więcej na nowy sprzęt, charakteryzujący się mniejsza podatnością na awarie, niż na sprzęty używane. Przy nich może pojawić się konieczność dokonania niezbędnych napraw.

Szybkie komputery

W porównaniu z poprzednikami, dzisiejsze komputery, najbardziej nowoczesne, osiągają zawrotne szybkości. Dzisiaj, można powiedzieć, niemal o każdym komputerze, ze jest szybki. Szybkie komputery. to nie tylko t stacjonarne, ale również te przenośne, takie jak laptopy czy notebooki, choć te ostatnie, raczej nie mogą się równać ze komputerami osobistymi. Obecnie naprawdę bardzo szybkie komputery, osiągają zawrotne sumy pieniędzy. Najdroższe, przeznaczone do na przykład hal produkcyjnych kosztują rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Jednakże, nawet te przeznaczone dla domowego, osobistego użytku, osiągające bardzo duża wydajność, a przez co szybkość aplikacji kosztują również nie mało, bo nawet po kilka tysięcy złotych. W zamian za taką sumę pieniędzy, użytkownik zyskuje cały szereg udogodnień. Różnica między standardowym komputerem a tym bardzo szybkim jest niesamowicie widoczna. Począwszy chociażby po aplikacji internetu, a skończywszy na możliwości grania w każdą najnowszą grę. Po za tym takie szybkie komputery, charakteryzują się długa żywotnością, nie ma też mowy o resetowaniu. Rzecz jasna dla kogoś, kto z komputera korzysta okazjonalnie, choć trudno w to uwierzyć w dzisiejszych czasach, to tak poważny wydatek nie jest potrzebny.

Profesjonalne komputery w przemyśle

Wszystkie działalności w naszym codziennym życiu wymagają od nas profesjonalnego podejścia. Dotyczy to również komputerów, oczywiście nie tych osobistych, a tych używanych do pracy. Profesjonalne komputery zachwycają bowiem niezwykłą prędkością pracy. Pod to pojęcie ze względu na prędkość, można podciągnąć wszystkie komputery osobiste obecne na najnowszym rynku, z tą jednak różnicą, że doskonale nadają się do pracy, edukacji czy też zwykłego marnowania czasu na gry komputerowe. Do komputerów profesjonalnych można zaliczyć te, które produkowane są przez takie firmy, jak HP, czy Lenovo. Bądźmy jednak realistami, raczej mało kto z nas zdecyduje się na profesjonalne komputery tylko dla rozrywki. Częściej przy wyborze kierujemy się raczej aspektem pracy. Profesjonalne komputery mają bowiem bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ich specjalne dostosowanie, na przykład na halach produkcyjnych. Wtedy potrzebna jest ogromna moc obliczeniowa. Zresztą nie tylko to, tylko profesjonalne komputery, są w stanie sobie poradzić z ciężkimi warunkami panującymi w halach przemysłowych. Możliwa dzięki temu, jest ciągła, sprawna bezawaryjna praca przez długie lata.

Popularne komputery PC

Wybór odpowiedniego komputera, dobranego do swoich potrzeb, nie jest łatwym zadaniem. Rynek komputerowy zarzuca nas wręcz wszelkimi nowościami, a wraz z upływającym czasem, wybór jest jeszcze trudniejszy, biorąc pod uwagę wszelkie nowinki i unowocześnienia. Zanim przejdziemy do formalnych zakupów, należy zadać sobie pytanie do czego komputer, ma nam służyć. Jeśli szukasz narzędzia do pracy, dobrym wyborem będą komputery PC, zamknięty w popularnej obudowie zwanej, potocznie wieżą. Takie komputery PC, może nie wyglądają zbyt dobrze, można je jednak zmieścić pod biurkiem, oraz za swoją cenę oferują nam wiele możliwości, i sporą wydajność. Są to chyba najbardziej popularne komputery na rynku. Ceni się je za wygodę, oraz wydajność pracy, tym bardziej że cena jest relatywnie niska, co do ich możliwości. Z tej pułki sprzętów, popularne komputery wieżowe, to te o średniej wielkości. Zawsze gdy uznamy, że posiadamy za mało pamięci, możemy w każdej chwili samodzielnie odkręcić obudowę i zainstalować dodatkową pamięć RAM. Mniej popularne komputery PC, to zaś te, które cieszą się mniejszą wydajnością i przeznaczone są do łatwiejszych zadań. Zaletą zaś jest ich cicha praca, no i oczywiście o wiele większa wygoda.

Pod jakim kątem wybierać komputery?

W niemal każdym polskim domu, życie bez narzędzia jakim jest komputer jest niemożliwe. Narzędzie to zdominowało nasz wolny czas, coraz więcej wolnych chwil od pracy spędzamy właśnie przed nim, dzisiaj świat bez nich byłby po prostu nudny. By jednak móc maksymalnie wykorzystać możliwości jakie niesie ze sobą to narzędzie, należy zdecydować się na zakup takiego Peceta, który w chwili obecnej ma największe możliwości. Oczywiście dla większości z nas ograniczeniem będzie cena, pamiętajmy jednak, ze komputery z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, są coraz bardziej nowocześniejsze. Wiadomo, że komputery sprzed kilku lat nie dorównują swoją jakością tym sprzętom, które zostały stworzone zaledwie rok temu. By być na czasie, warto więc zainwestować w najlepszą maszynę. Będzie to dobry wybór, zwłaszcza dla tych, którzy wykorzystują komputery do codziennej pracy. Jeśli zaś komputery służą nam jedynie do przeglądania stron internetowych, zdecydowanie lepiej będzie zdecydować się na taki komputer, który jest mniej wydajny, ale za to tańszy. Komputery oprócz tego, że powinny być wybierane pod nasze możliwości finansowe, powinny też uwzględniać, nasze preferencje i potrzeby. Każdy może mieć inne oczekiwania względem swojego peceta.

Linux Mint

Linux Mint to jedna z najpopularniejszych dystrybucji z rodziny Linuxów. Jest często polecana początkującym z tymi OS’ami użytkownikom z wielu powodów. Jednym z nich jest rozbudowany, przypominający pod wieloma względami Windowsowy interfejs graficzny. Chodzi o środowisko graficzne Cinnamon, dedykowane specjalnie tej dystrybucji, w której znajdziemy przyjemny, szybki wygląd okien, pasek narzędzi oraz intuicyjny menadżer plików. Użytkownicy, którzy przesiadają się z systemu Microsoftu nie będą mieli większego problemu z ogarnięciem większości podstawowych funkcji, a niektóre ułatwienia bardzo ich zaskoczą. Na przykład wbudowny menadżer oprogramowania, dzięki któremu nie trzeba zbytnio zagłębiać się w instalowanie programów za pomocą terminalu, a wystarczy wybrać z szerokiej bazy przypominającej wygodne sklepy aplikacji na systemu smartfonowe jak Google Play czy AppStore dany program i po prostu czekać, aż sam się zainstaluje. Poza tym ogromne możliwości personalizacji oraz lekkość systemu przypadną do gustu prawie każdemu. Wystarczy kilka dni, żeby czuć się w Linux Mincie jak w domu, a po kilku tygodniach możliwym jest bycie już zaawansowanym użytkownikiem. Dlatego też Linux Mint jest tak szeroko polecany początkującym.

Jaki Linux wybrać?

Osoba, która chce zacząć swoją przygodę z linuxem, bo wiele dobrego słyszała o systemach z tej rodziny, staje przed trudnym wyborem. Wolnościowa idea, jaka przyswiecała i nadal przyświeca twórcom tych systemów doprowadziła do powstania ogromu dystrubucji, a więc opartych na tym samym jądrze wersji systemów, które rozwijane są niezależnie od siebie i stanowią właściwie osobne systemy operacyjne. Ten wybór oczywiście jest zaletą. Ale jeśli chodzi o zaawansowanych użytkowników, którzy wiedzą czego potrzebują, którzy znają większość dystrybucji i wśród nich potrafią wybrać tę, która najlepiej odpowiada ich zapotrzebowaniu. Bo inny Linux lepszy będzie do obsługi serwerów, inny do administrowania siecią biurową, jeszcze inny sprawdzi się w pracy ze słabszym sprzętem. Wybór jest ogromny! Ale osoba, która swoją przygodę dopiero zaczyna, najczęściej się przerazi. Nie będzie chciała wybrać źle, ale też nie potrafi wybrać dobrze. W takim wypadku najczęściej polecane są popularne dystrybucje takie jak Ubuntu, Kubuntu, czy Mint, które w swojej obsłudze są bardzo proste, mają rozbudowany interfejs graficzny, ogrom dostępnych aplikacji i mają za zadanie zastąpić najpopularniejsze funkcjonalności Windowsa.

Stereotypy o Linuxie

Linux to rodzina darmowych systemów tworzonych przez całe społeczności w oparciu o ideę opensource. Jest bardzo popularna wśród osób, które głębiej zapuszczają się w zainteresowania informatyką. Dla wielu osób przyzwyczajonych do właściwie monopolizującego rynek systemów operacyjnych Windowsa przerzucenie się na jakąkolwiek dystrybucję Linuxa jest praktycznie niemożliwe. A niemożliwe oznacza, że przyzwyczajenia z systemu Microsoftu są w nich tak silnie zakorzenione, że każda zmiana bądź inna droga do osiągnięcia celu jest dla nich po prostu wadą. Tymczasem jest to dla Linuxów krzywdzące, bo tworzone były one nie jako „darmowy Windows” jak wiele osób myśli, a całkiem osobne systemy. I oczywiście, że podobieństwa występują, bo wiele rozwiązań (takich jak okienka czy pasek zadań na przykład) nie tylko przyjęły się na świecie, ale także okazały się najlepszymi w swoim fachu rozwiązaniami. Inną grupę do Linuxów odrzuca legenda o obsługiwaniu ich za pomocą komend i terminali. Oczywiście, możliwość takiej obsługi istnieje, w niektórych dystrybucjach jest bardzo rozwinięta, ale właściwie każdy z popularniejszych distro linuxowych ma również rozbudowany interfejs graficzny. Warto walczyć z krzywdzącymi stereotypami na temat Linuxów.

Dyski HDD a SSD

Ostatnio głośno jest w świecie informatyki o dyskach SSD. Zaczynają one wychodzić do coraz szerszej publiczności. Ich cena z roku na rok maleje, a przepaść wydajnościowa, jaka istnieje między nimi, a magnetycznymi odpowiednikami ciągle rośnie! Zdaje się, że jedynym atutem, jakim dyski twarde HDD przewyższają swoich braci SSD jest stosunek pojemności do ceny, bo ten jest naprawdę wysoki. Niestety w przypadku dysków flash nie jest tak kolorowo i dla przeciętnego użytkownika zakup sensownego w tych czasach jednego terabajta to ogromny, wręcz nieosiągalny wydatek. Ale czym właściwie są dyski SSD oprócz tego, że są drogie? Otóż jest to technologia, którą porównać można do na przykład pendrive’ów czy pamięci ram. A więc bardzo szybko nośnik danych, pozbawiony mechanicznych części. Szczegóły budowy, działania, filozofii nie są potrzebne, ważnym jest, że potrafią one czasami nawet kilkudziesięciokrotnie przewyższyć dyski magnetyczne w szybkości przesyłania danych do pamięci RAM, bo to właśnie z dysku (pamięci trwałej) różne pliki przesyłane są do RAM (pamięci nietrwałej). Przyśpiesza to zapisywanie zmian w grach, programach, ich ładowanie, a także czas włączania komputera. Jest to naprawdę godne uwagi rozwiązanie.

Opensource

Często słysząc o cenach popularnych zdawałoby się aplikacji można się zdziwić. Bo okazuje się, że pakiet biurowy Microsoftu to wydatek rzędu kilkuset, jeśli nie kilkutysięcy złotych, a licencja na użytkowanie popularnego Photoshopa czy programu do edycji wideo również kosztuje krocie. O cenie systemu operacyjnego Windows nie wspominając, na którą często nie zwraca się uwagi, bo jest wliczona w koszta samego sprzętu. Jednak gdyby musieć kupować to wszystko z osobna, zebrałaby się niemała sumka. Na szczęście idea opensource nie jest tak bardzo nieśmiała jakby się zdawało. Okazuje się, że wokół̣ niej zbiera się na świecie całkiem niemała liczba zwolenników. I nie chodzi tu już o konsumentów, ale o osoby, które rozwojem oprogramowania się zajmują. I tak przyglądając się programom, dajmy na to biurowym, dostępnym za darmo, takim jak LibreOffice zauważymy, że nie odstają one tak bardzo od tych oferowanych przez firmę z Redmont, a nie kosztują nic! Podobnie jest z GIMPem, który często nazywany jest gorszym, bo darmowym CS Photoshopem, a tak naprawdę wyposażony jest w ogrom funkcji. Ciekawie sytuacja przedstawia się też z całymi systemami operacyjnymi, czyli Linuxami, których dystrybucji jest multum, są bardzo funkcjonalne i bardzo darmowe!